Centos Port Açma Port Kapatma, linux Centos işletim sisteminde bazı durumlarda port açmak veya port kapatmak gerekir. Centos işletim sisteminde port açmak veya kapatmak oldukça kolay bir şekilde olmaktadır. Port kapatma işlemi tarafınıza gelen saldırıla karşı alınabilecek önlemlerden biridir. Yalnızca centos değil ubuntu , fedora gibi işletim sistemlerinde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Port kapatma işlemini aşağıda verdiğim yönergeleri uygulayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

İlk olarak sunucunuzda açık olan veya engellemek istediğiniz portları görmek için bu komutu kullanınız ;

netstat -plnt

komutu kullandığımızda yukarıdaki görselde görüldüğü gibi aktif portlar gözükmektedir. Bu portları aşağıda belirtilen komutlar ile kolay bir şekilde kapatabilirsiniz.

Centos Port Açma:

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp –dport <PORTNUMARASI> -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp –dport <PORTNUMARASI> -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start

Centos Port Kapatma:

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp –dport <PORTNUMARASI> -j REJECT
iptables -A INPUT -p udp –dport <PORTNUMARASI> -j REJECT
service iptables save
service iptables start

İşlemlerin ardından istenilen porta izin verebilir veya portun iznini kapatabilirsiniz.

0 CommentsClose Comments

m

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)